Psikoloji

 Evlilik için hazr mym? Kiminle evleniyorum? Kadnn ve erkein psikolojik ihtiyaçlar nelerdir? Sorunlarn üstesinden nasl gelinir?

Evlilikte problemler genellikle iletiim,taraflarda özgürlüünü kaybetme güdüsü, kskançlk ve cinsellik gibi konularda ortaya çkmaktadr. Bu tür problemler genellikle evli olmann gereklerini tam olarak kavrayamam, salkl bir iletiimin nasl yaplacan ve destein nasl salanacan örenememi kiilerin ilikilerinde ortaya çkar.

likiler hep romantik balar ve bir süre böyle devam eder ancak çiftler evlilikteki uzun vadeli birliktelie ve görevlere hazr deilse bir süre sonra problemler yaanmaya balar. Elerin ayr beenileri ortaya çktkça,problemlere ortak çözüm bulamadkça ve birbirlerinin fikirlerine saygl olmadkça elerde birbirlerine kar dü krklna neden olur.Sorun sürekli devam ediyorsa geçimsizlik ve tartmalar balayacaktr.

Çalmalar, evlilik uyumsuzluu ve ayrlk riskinin, evliliin erken dönemlerinde daha yüksek olduunu göstermektedir.Evliliin böyle durumlarda bir  "snav" döneminde girdiini düünebiliriz. Bu tip sorunlara sevgi ve saygyla  eilinmez ise eler arasndaki çatma kaçnlmaz bir hal alr. Eler evliliklerini sürdürmek istiyorlarsa, birbirlerine sayg ve hogörü ile yaklamaldrlar. Birbirlerini anlamaya çalmaldrlar.

Birbirlerinden çok farkl  sosyokültürel deerlere ve yarglara sahip olan çiftler evlilik sorunlar yaayabilirler. Evlilik d iilikiler, çiftler arasndaki otorite sorunu,ailelerin ilikiye müdahil olmasyla oluacak sorunlar, kskançlk evlilie zarar verecektir.

Sorunlar önlemek için önerilerimiz; bireylerin birirlerine yeterince zaman ayrmalar ancak zaman zaman kendi arkadalar ve çevreleri ile de birbirlerinden ayr zaman geçirebilmeleridir. Çiftleri evlilik d iilikiye iten sebepler iletiim kurarak çözülebilir. likide otoriter olmak söz konusu olmamal. Kimsenin kimseye kar baskn olmad, dostluk çerçevesinde kurulmu ilikilerin daha kalc olduu aratrmalar sonucunda kantlanmtr.Çözülebilir  sorunlara younlamalsnz.Karnzdakini deitirmekten kaçnmal, ortak eyler bulmaya çalmalsnz.
 
Çiftler evlilii boyunca evlilik terapisi alabilir. Bunun için bir skntda olmanz gerekmez.Evliliklerinde herey yolunda giden çiftlerde ilikilerini daha da gelitirmek ya da çkabilecek sorunlar önlemek amacyla evlilik danmanl almaktadr.
 

Son Yazlar